Liên hệ

Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
ĐT: (+84-28) 62 725 741 - (+84-28) 62 531 531
DĐ: 0934 753 957
Website: www.doctorloan.vn

Địa chỉ: Bệnh viện Tim II HN, số 34 Võ Chí Công,
Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
DĐ: 0969 177 117
Website: www.doctorloan.vn

Địa chỉ: Bệnh viện Tim II HN, số 34 Võ Chí Công,
Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
DĐ: 0969 177 117
Website: www.doctorloan.vn