Hỏi đáp - Chia sẻ
 • ...

  Phương Pháp DOCTORLOAN (PP DL) là PP tổng hòa giữa y học hiện đại, kết hợp với ngành nắn xương tại Hoa Kỳ và đặc biệt ứng dụng công nghệ điều trị, chăm sóc cột sống từ những dòng sản phẩm độc quyền sáng chế mang thương hiệu DOCTORLOAN. Các dòng sản phẩm này được chứng nhận và cấp bằng bảo hộ tại các quốc gia hàng đầu về công nghệ trên Thế giới

  Phương Pháp DOCTORLOAN (PP DL) là PP tổng hòa giữa y học hiện đại, kết hợp với ngành nắn xương tại Hoa Kỳ và đặc biệt ứng dụng công nghệ điều trị, chăm sóc cột sống từ những dòng sản phẩm độc quyền sáng chế mang thương hiệu DOCTORLOAN. Các dòng sản phẩm này được chứng nhận và cấp bằng bảo hộ tại các quốc gia hàng đầu về công nghệ trên Thế
 • ...

     

 • ...

  Buổi thuyết trình của Doctor Loan tại sở Y tế Bình Định

 • ...

  Buổi nói chuyện tại cục sở hữu trí tuệ

 • ...

  Buổi nói chuyện tại bộ Khoa học Công Nghệ của Doctor Loan

 • ...

 • ...

  Nói chuyện tại trường Hoà Bình TP HCM của Doctor Loan

 • ...