...

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

PHÒNG KHÁM ĐỨC PHÚC

 • Nghỉ ngơi
 • Không thuốc
 • Điều chỉnh
 • Không xoa bóp
 • Không chích thuốc
 • Không mổ
 • Phòng bệnh tốt:(quan trọng )
  • Tư thế
  • Sản phẩm DOCTORLOAN

ĐIỀU TRỊ HIỆN NAY TRÊN TOÀN CẦU

 • Nghỉ ngơi
 • NSAID
 • VLTL- Chỉnh xương
 • Xoa bóp
 • Chích thuốc vào xương sống,chỗ đau
 • Mổ
 • KHÓ PHÒNG BỆNH