GÓI ĐIỀU TRỊ 45 PHÚT

Khách hàng được trải nghiệm:

30 phút nằm ghế DOCTORLOAN 135 + Gối Cổ DOCTORLOAN hoặc Gối Lưng DOCTORLOAN 15 phút

Hoặc 30 phút nằm Gối Cổ DOCTORLOAN và 15 phút Gối Cổ DOCTORLOAN