Chị: Lâm Thị Mai (Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định) | SĐT: 0974764054

Phương Pháp DOCTORLOAN (PP DL) là PP tổng hòa giữa y học hiện đại, kết hợp với ngành nắn xương tại Hoa Kỳ và đặc biệt ứng dụng công nghệ điều trị, chăm sóc cột sống từ những dòng sản phẩm độc quyền sáng chế mang thương hiệu DOCTORLOAN. Các dòng sản phẩm này được chứng nhận và cấp bằng bảo hộ tại các quốc gia hàng đầu về công nghệ trên Thế Giới