Dịch vụ
 • GÓI ĐIỀU TRỊ 15 PHÚT

  Khách hàng được trải nghiệm: - Nằm gối 15 phút Gối Cổ DOCTORLOAN hoặc Gối Lưng DOCTORLOAN  

 • GÓI ĐIỀU TRỊ 30 PHÚT

  Khách hàng trải nghiệm: - Gối Cổ DOCTORLOAN + Gối Lưng DOCTORLOAN 15 phút Hoặc 30 phút nằm ghế DOCTORLOAN 135

 • GÓI ĐIỀU TRỊ 45 PHÚT

  Khách hàng được trải nghiệm: 30 phút nằm ghế DOCTORLOAN 135 + Gối Cổ DOCTORLOAN hoặc Gối Lưng DOCTORLOAN 15 phút Hoặc 30 phút nằm Gối Cổ DOCTORLOAN và 15 phút Gối Cổ DOCTORLOAN

 • GÓI ĐIỀU TRỊ 60 PHÚT

  Khách hàng trải nghiệm: 30 phút nằm ghế DOCTORLOAN 135 + 30 phút nằm Gối Cổ DOCTORLOAN hoặc 30 phút Gối Lưng DOCTORLOAN Hoặc 30 phút nằm ghế DOCTORLOAN 135

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tôi quan tâm tới

Cần hỗ trợ ngay (+84-8) 62 725 741