Bằng độc quyền sáng chế

- Chứng nhận của trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM


- Chứng nhận đạt yêu cầu an toàn chất lượng của Trung tâm giám định dệt may TP. HCM - TRISITIC


- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của mousse ̣( mút) của các loại gối