Nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống

DO NGỒI NHIỀU VÀ NGỒI SAI TƯ THẾ

 

 

 

DO SỬ DỤNG GHẾ KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH