Thành tựu

 

Giải nhất giải thưởng sáng chế TP.HCM lần IV (20015-2016)

 Bằng Khen

Giải thưởng

Cúp, Huân chương

Bằng sáng chế